Επικοινωνία

E-mail: advokateuropa@gmail.com

               advokat-europa@mail.ru

               advokateuropa@yahoo.gr

11251,Αθήνα, οδός Μαυρογένους , 8–а

Tηλ: +30 2106143755,+306973281288

Мόσχα:+7 9266495788

 

Για οποιαδήποτε απορία παρακαλούμε

επικοινωνήστε μαζί μας !

Το μήνυμα σας απεστάλη επιτυχώς!

Σας παρουσιαζουμε τον Διεθνή  Σύνδεσμο'' LAWYERS WITHOYT BORDERS''.

 

Η σύνθεση της oργανωτικής επιτροπής του Διεθνούς Συνδέσμου ''LAWYERS WITHOUT BORDERS '' :

 

Πρόεδρος - Vartan Oganov, Δικηγόρος τής Ρωσικής ομοσπονδίας.

Αντιπρόεδρος - Βασίλειος Θωμάς, Δικηγόρος.

Επικεφαλής του τμήματος δημοσίων σχέσεων - Christos Oganov, ασκούμενος δικηγόρος.

Γραμματείς - Anna Sherbakova

Επικεφαλής του τμήματος πολιτισμού και  εκπαίδευσης - Ελένη Λεωνίδου, πολιτικός επιστήμονας.

Επικεφαλής του τμήματος διεθνών σχέσεων - Χρήστος Φλώρος, δικηγόρος .

 

Στόν Διεθνή Σύνδεσμο ''LAWYERS WITHOUT BORDERS ''  δρά μόνιμα το αντιπροσωπευτικό διοικητικό συμβούλιο της oμοσπονδιακής  ένωσης  Δικηγόρων  της  Ρωσικής  Ομοσπονδίας  .

 

 
 
 
 

 INTERNATIONAL  ASSOCIATION

 LAWYERS WITHOUT BORDERS

Аθήνα:+30 2106143755,+306973281288

Mόσχα:+7 9266495788

Ο διεθνής επιστημονικός δικηγορικός σύνδεσμος   ''Lawyers Without Borders'' ''L.W.B''— είναι ένας διεθνής οργανισμός  που συνδράμει στην προώθηση της ανάπτυξης και της διάδοσης του διεθνούς δικαίου.  

 

адвокат в греции
адвокат в греции